Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png o rozmiarze maksymalnie 2 MB
Laureaci
nagrody dziennej
Laureaci
nagrody miesięcznej

Organizator Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17
e-mail: biuro@smolar.pl
www.smolar.pl
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź